Thông báo hệ chính quy

Thông báo về việc cập nhật thông tin chuyên ngành sinh viên bậc Đại học hệ chính quy – Khóa 2019

04-07-2022 09:44

THÔNG BÁO

(Về việc cập nhật thông tin chuyên ngành sinh viên bậc Đại học hệ chính quy – Khóa 2019)

Khoa thông báo đến sinh viên bậc Đại học hệ chính quy đã được xét chuyên ngành vào đợt dành cho khóa 2019 về việc cập nhật thông tin chuyên ngành như sau:
1. Đối tượng:
 • Sinh viên đã xét vào chuyên ngành Công nghệ tri thức + An toàn thông tin, cập nhật chuyên ngành xét tốt nghiệp thuộc 1 trong 2 chuyên ngành:
  • Công nghệ tri thức
  • An toàn thông tin
 • Sinh viên đã xét vào chuyên ngành Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu, cập nhật chuyên ngành xét tốt nghiệp thuộc 1 trong 2 chuyên ngành:
  • Khoa học máy tính
  • Khoa học dữ liệu
 • Sinh viên đã xét vào chuyên ngành Mạng máy tính và viễn thông + Công nghệ thông tin, cập nhật chuyên ngành xét tốt nghiệp thuộc 1 trong 2 chuyên ngành:
  • Mạng máy tính và viễn thông
  • Công nghệ thông tin
2. Hướng dẫn cập nhật thông tin chuyên ngành:
 • Bước 1: Trình bày 1 đơn xin cập nhật chuyên ngành (tự viết, đặt tên file MSSV-Hoten), gồm các nội dung: MSSV, họ tên, số điện thoại, email, chuyên ngành đã xét, chuyên ngành xin cập nhật để xét tốt nghiệp, chèn chữ ký xác nhận và cuối đơn. (Đơn sẽ upload vào form ở B2)
 • Bước 2: Điền thông tin cập nhật chuyên ngành vào form qua link https://forms.office.com/r/LXhnZEihPs
3. Thời gian cập nhật: từ 9g00 ngày 05/07/2022 đến hết ngày 11/07/2022.

Đề nghị sinh viên cập nhật chuyên ngành đúng theo hướng dẫn như trên. Danh sách sinh viên và chuyên ngành đề cập ở mục 1 có thể xem trong file đính kèm. 

Lưu ý :
- Kết quả từ đợt cập nhật này sẽ được đưa vào danh sách chính thức chuyên ngành-sinh viên gửi cho PĐT để xét tốt nghiệp cho sinh viên về sau.
- Các sinh viên đã xét vào ngành Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm và chuyên ngành Thị giác máy tính đã cố định thông tin chuyên ngành, không tham gia đợt cập nhật này.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Cap-nhat-chuyen-nganh-K2019-CQ.pdf Document 198,54 KB

Các tin liên quan