Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thời khóa biểu Lý thuyết và Thực hành học kỳ 3 năm học 2021-2022 (có phòng)

04-07-2022 01:52

THÔNG BÁO

(Thời khóa biểu Lý thuyết và Thực hành Học kỳ 3,  năm học 2021-2022)

Các bạn sinh viên xem Thời khóa biểu Lý thuyết và Thực hành Học kỳ 3, năm học 2021-2022 trên HỆ THỐNG QUẢN LÝ SINH VIÊN, mục CQuy >> Lịch & Thời khóa biểu hoặc xem trong file đính kèm.

Lưu ý:

  • SV xem kỹ giờ học (Tiết bắt đầu – Tiết kết thúc), phòng học để tránh nhầm giờ, nhầm phòng.
  • Lớp học đã được tạo trên Moodle, các bạn có thể vào để xem thông báo, tài liệu.. từ giảng viên phụ trách lớp.
  • Nếu có vấn đề gì cần giải đáp các bạn dùng mail sinh viên gửi email cho BP. Giáo vụ giaovu@fit.hcmus.edu.vn

Giáo vụ Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_TKB-LT-va-TH-HK3-2122.pdf Document 224,4 KB

Các tin liên quan