Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thứ tự bảo vệ, thời gian và địa điểm bảo vệ, danh sách giảng viên phản biện KLTN/TTTN/TTDATN khóa 2018 - đợt 2 (T7/2022)

01-07-2022 09:53

THÔNG BÁO
(Thứ tự bảo vệ và danh sách giảng viên phản biện KLTN/TTTN/TTDATN Khóa 2018 đợt 2)

Các bạn SV xem thứ tự bảo vệ, danh sách Giáo viên phản biện Khóa luận tốt nghiệp-Thực tập tốt nghiệp và Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2018 - đợt 2 (bảo vệ T7/2022) trong file đính kèm. 

Thời gian bảo vệ các Hội đồng như sau: 

THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP:  8g00 ngày 14/07/2022
 1. Hội đồng Công nghệ phần mềm 1: phòng E301
 2. Hội đồng Công nghệ phần mềm 2: phòng E302
 3. Hội đồng Công nghệ tri thức: phòng E401
 4. Hội đồng Mạng máy tính: phòng E402
 5. Hội đồng Hệ thống thông tin: phòng E402
 6. Hội đồng Khoa học máy tính: phòng E401

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP-THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:
 1. Hội đồng Khoa học máy tính 3: 7g30 ngày 11/07/2022 phòng I24
 2. Hội đồng Khoa học máy tính 1: 7g30 ngày 12/07/2022  phòng I24
 3. Hội đồng Hệ thống thông tin: 13g30 ngày 13/07/2022  phòng F203
 4. Hội đồng Thị giác máy tính 1: 8g00 ngày 14/07/2022  phòng I23
 5. Hội đồng Công nghệ phần mềm: 13g30 ngày 14/07/2022  phòng I.24
 6. Hội đồng Khoa học máy tính 2: 7g30 ngày 15/07/2022  phòng C43A
 7. Hội đồng Công nghệ tri thức: 8g00 ngày 15/07/2022  phòng C41
 8. Hội đồng Thị giác máy tính 2: 8g00 ngày 15/07/2022  phòng C43B
Lưu ý:
 • SV xem kỹ file hướng dẫn bảo vệ tại file đính kèm.
 • SV bắt buộc gặp GVPB trước khi bảo vệ ít nhất 4 ngày trước bảo vệ. Nếu SV không gặp phản biện trước bảo vệ, Khoa sẽ hủy bảo vệ và SV phải nhận điểm 0 của học phần tốt nghiệp trong HK2/21-22.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ-Thu-tu-bao-ve-KLTN-TTTN-K2018-dot-2.pdf Document 299,96 KB
2 CQ-Thu-tu-bao-ve-TTDATN-K2018-dot-2.pdf Document 292,54 KB
3 FIT-HCMUS_Huong-dan-bv-KLTN-TTTN-TTDATN-K18-D2-T7-2022.pdf Document 742,54 KB

Các tin liên quan