Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thay đổi thời gian bảo vệ KLTN-Hội đồng Thị giác máy tính 2

06-07-2022 09:45

THÔNG BÁO

Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp - Thị giác máy tính 2 sẽ chuyển sang bảo vệ vào lúc 13g30 ngày 15/07/2022 tại phòng C43A.

Các bạn lưu ý tham dự Hội đồng đúng giờ và đúng thời gian như thông báo.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ-TGMT2_Thu-tu-bao-ve-KLTN-TTTN-K2018-dot-2.pdf Document 175,33 KB

Các tin liên quan