Thông báo hệ chính quy

[CQ][K18_Đ2] Mời tham dự buổi bảo vệ KLTN/TTTN/TTDATN các Hội đồng bảo vệ từ ngày 11/07 - 15/07/2022

06-07-2022 10:14

THÔNG BÁO
Bp. Giáo vụ thông báo đến các bạn danh sách và thứ tự bảo vệ các đề tài Khoá luận tốt nghiệp - Thực tập tốt nghiệp - Thực tập dự án tốt nghiệp của sinh viên Đại học Chính quy chương trình Chuẩn Khóa 2018 đợt 2 bảo vệ từ ngày 11/07-15/07/2022. Thân mời các bạn sinh viên quan tâm đến tham dự các buổi bảo vệ với các thông tin sau:

THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP: 8g00 ngày 14/07/2022. Các hội đồng gồm:
 1. Hội đồng Công nghệ phần mềm 1: phòng E301
 2. Hội đồng Công nghệ phần mềm 2: phòng E302
 3. Hội đồng Công nghệ tri thức: phòng E401
 4. Hội đồng Mạng máy tính: phòng E402
 5. Hội đồng Hệ thống thông tin: phòng E402
 6. Hội đồng Khoa học máy tính: phòng E401
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP-THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:
 1. Hội đồng Khoa học máy tính 3: 7g30 ngày 11/07/2022 phòng I24
 2. Hội đồng Khoa học máy tính 1: 7g30 ngày 12/07/2022  phòng I24
 3. Hội đồng Hệ thống thông tin: 13g30 ngày 13/07/2022  phòng F203
 4. Hội đồng Thị giác máy tính 1: 8g00 ngày 14/07/2022  phòng I23
 5. Hội đồng Công nghệ phần mềm: 13g30 ngày 14/07/2022  phòng I.24
 6. Hội đồng Khoa học máy tính 2: 7g30 ngày 15/07/2022  phòng C43A
 7. Hội đồng Công nghệ tri thức: 8g00 ngày 15/07/2022  phòng C41
 8. Hội đồng Thị giác máy tính 2: 13g30 ngày 15/07/2022  phòng C43A
Danh sách đề tài và thứ tự bảo vệ các bạn vui lòng xem tại file đính kèm.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ-Thu-tu-bao-ve-KLTN-TTTN-K2018-dot-2.pdf Document 300,02 KB
2 CQ-Thu-tu-bao-ve-TTDATN-K2018-dot-2.pdf Document 292,33 KB

Các tin liên quan