Thông báo hệ chính quy

Thông báo gia hạn thời gian cập nhật chuyên ngành sinh viên Đại học chính quy Chương trình Chuẩn – Khóa 2019

15-07-2022 10:22

THÔNG BÁO

(Về việc gia hạn thời gian cập nhật chuyên ngành sinh viên Đại học chính quy Chương trình Chuẩn – Khóa 2019)

Khoa thông báo đến các bạn sinh viên Đại học chính quy Chương trình Chuẩn – Khóa 2019 chưa cập nhật chuyên ngành về việc gia hạn thời gian như sau:
1. Đối tượng:
 • Sinh viên đã xét vào chuyên ngành Công nghệ tri thức+An toàn thông tin, được phép cập nhật chuyên ngành xét tốt nghiệp thuộc 1 trong 2 chuyên ngành (mặc định là Công nghệ tri thức nếu không cập nhật):
  • Công nghệ tri thức
  • An toàn thông tin
 • Sinh viên đã xét vào chuyên ngành Khoa học máy tính+ Khoa học dữ liệu, được phép cập nhật chuyên ngành xét tốt nghiệp thuộc 1 trong 2 chuyên ngành (mặc định là Khoa học máy tính nếu không cập nhật):
  • Khoa học máy tính
  • Khoa học dữ liệu
 • Sinh viên đã xét vào chuyên ngành Mạng máy tính và viễn thông+ Công nghệ thông tin, được phép cập nhật chuyên ngành xét tốt nghiệp thuộc 1 trong 2 chuyên ngành (mặc định là Mạng máy tính và viễn thông nếu không cập nhật):
  • Mạng máy tính và viễn thông
  • Công nghệ thông tin
2. Hướng dẫn cập nhật thông tin chuyên ngành:
 • Bước 1: Trình bày 1 đơn xin cập nhật chuyên ngành (tự viết, đặt tên file MSSV-Hoten), gồm các nội dung: MSSV, họ tên, số điện thoại, email, chuyên ngành đã xét, chuyên ngành xin cập nhật để xét tốt nghiệp, chèn chữ ký xác nhận và cuối đơn.
 • Bước 2: Điền thông tin cập nhật chuyên ngành vào form qua link https://forms.office.com/r/LXhnZEihPs
3. Thời gian cập nhật: từ 10g30 ngày 15/07/2022 đến hết ngày 20/07/2022.

Đề nghị sinh viên cập nhật chuyên ngành đúng theo hướng dẫn trên. Danh sách sinh viên và chuyên ngành đề cập ở mục 1 có thể xem trong file đính kèm. 

Lưu ý :
- Kết quả từ đợt cập nhật này sẽ được đưa vào danh sách chính thức chuyên ngành-sinh viên gửi cho PĐT để xét tốt nghiệp cho sinh viên về sau.
- Các sinh viên không thực hiện đúng thời gian trong thông báo này sẽ cập nhật chuyên ngành theo thông tin chuyên ngành mặc định đề cập ở mục 1.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 DSSV-chua-cap-nhat-chuyen-nganh.pdf Document 178,18 KB

Các tin liên quan