Thông báo hệ cao đẳng

[CĐ] Danh sách lớp hủy bậc Cao đẳng, HK1/2021-2022

03-09-2021 09:04

THÔNG BÁO

(V/v danh sách lớp Huỷ, HK1, NH 2021-2022)

Nhằm hỗ trợ sinh viên bậc Cao đẳng có thể sắp xếp kế hoạch ĐKHP linh hoạt hơn, cũng như kịp với thời gian Đăng ký học lại cùng lớp đại học chính quy theo thông báo của Phòng đào tạo, Bp. Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên Cao đẳng về danh sách lớp Huỷ ở HK1, NH 2021-2022 do số lượng sinh viên đăng ký không thoả điều kiện mở lớp như sau:

Môn học Tên lớp Số SV đăng ký
CT006 - Phương pháp lập trình hướng đối tượng 18L1 11
CT104 - Kiến trúc máy tính và hợp ngữ 18L1 19
NN001 - Anh văn 1 18L1 06

Lưu ý:

1. Để Đăng ký học lại cùng lớp đại học chính quy, sinh viên đăng ký theo các bước sau đây (theo thông báo của PĐT):

  • Bước 1: Truy cập và đăng nhập bằng tài khoản sinh viên theo link sau: https://forms.office.com/r/xx0R6jARdD
  • Bước 2: Điền đầy đủ thông tin theo mẫu và nộp theo thời gian từ ngày 03/9/2021 đến ngày 05/9/2021.
  • Bước 3: Kiểm tra lại kết quả đăng ký trên Portal vào ngày 08/09/2021.

2. Nếu có vấn đề về link đăng ký trên, các bạn liên hệ với Phòng đào tạo bằng email sinh viên trong thời gian quy định để được hỗ trợ.

3. Sinh viên tham khảo Bảng chuyển đổi học phần tương đương tại website Khoa, Hệ thống quản lý sinh viên, mục CĐẳng>>Chương trình đào tạo để biết môn tương đương học phần còn thiếu có thể thay thế theo chương trình đào tạo của Đại học chính quy.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan