Thông báo hệ cao đẳng

[CD] Thông báo đăng ký học phần bậc Cao đẳng HK1/2021-2022 (cập nhật)

27-08-2021 10:52

THÔNG BÁO

(V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 1 năm học 2021-2022 bậc Cao đẳng)

          BP Giáo vụ chuyển thông báo của Phòng Đào Tạo đến tất cả sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy khóa tuyển 2018 trở về trước về việc đăng ký qua mạng các học phần mở học lại vét trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:

 1. Căn cứ theo số lượng sinh viên chưa hoàn tất học phần, Phòng Đào Tạo thông báo đến tất cả sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy khóa tuyển 2018 trở về trước về việc đăng ký qua mạng các học phần mở học lại vét trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:

Thời gian đăng ký và điều chỉnh

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Nội dung thực hiện

Ghi chú

31/08/2021

04/09/2021

Đăng ký học phần

 

08/09/2021

09/09/2021

Điều chỉnh ĐKHP

(*)

- Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo trên website Trường/Khoa để cập nhật thông tin các học phần được mở, hủy trong học kỳ.

(*): Sau đợt điều chỉnh ĐKHP, tất cả yêu cầu điều chỉnh ĐKHP sẽ không được giải quyết.

Điều kiện đăng ký

  • Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học học phần trước (nếu có).
  • Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 30 tín chỉ.

Đăng ký học lại cùng lớp đại học chính quy

Sinh viên đăng ký theo các bước sau đây:

  • Bước 1: Truy cập và đăng nhập bằng tài khoản sinh viên theo link sau:  https://forms.office.com/r/xx0R6jARdD
  • Bước 2: Điền đầy đủ thông tin theo mẫu và nộp trong thời gian từ ngày 03/9/2021 đến ngày 05/9/2021.
  • Bước 3: Kiểm tra lại kết quả đăng ký trên Portal vào ngày 08/09/2021.

Lưu ý:  .

 • Sinh viên xem kỹ thời khóa biểu, mã lớp để đăng ký chính xác (file đính kèm)
 • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV. Email P.CTSV : congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
 • SV liên hệ Giáo vụ Khoa CNTT: giaovu@fit.hcmus.edu.vn khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần Tin học, các học phần còn lại liên hệ Email Phòng Đào tạo: pdt_khtn@hcmus.edu.vn
 • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường và trong thời gian đăng ký  học phần qua mạng.
 • Sinh viên có thể tham khảo bảng Chuyển đổi học phần tương đương để lựa chọn đăng ký học lại với Đại học CQ các môn mở trong học kỳ 1/21-22.

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CD_TKB_LT_va_TH_HK1_2122.pdf Documents 204,57 KB
2 CD_TKB_TH_HK1_2122.pdf Documents 202,7 KB

Các tin liên quan