Thông báo hệ cao đẳng

Kế hoạch giảng dạy Bậc Cao đẳng học kỳ 1, năm học 2021 - 2022

12-08-2021 14:29

THÔNG BÁO

(Về Kế hoạch giảng dạy Bậc Cao đẳng học kỳ 1, năm học 2021 - 2022)

Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên bậc Cao đẳng về kế hoạch mở lớp các lớp trả nợ cho khóa 2018 trở về trước trong học kỳ 1, năm học 2021-2022.

Các bạn xem chi tiết trong file đính kèm và thực hiện khảo sát này để Khoa

Chú ý:

  • Đây là lần mở lớp cuối cùng của các môn này, sau học kỳ này Khoa sẽ không mở lớp trả nợ các môn này nữa, sinh viên cao đẳng nào còn nợ sẽ đăng ký học cùng với bậc Đại học Chính quy theo bảng chuyển đổi học phần tương đương đã ban hành. Các bạn xem bảng này tại link
  • HK2, 2021-2022 Khoa có thể mở 1 vài lớp trả nợ nếu cần thiết (còn phụ thuộc số lượng nợ học phần sau khi có kết quả từ HK2, HK3, 2020-2021 và HK1, 2021-2022)
  • Thực hiện khảo sát theo form này trước 12g00 ngày 16/8/2021 để gửi nguyện vọng đăng ký môn học đến Khoa xem xét.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CD_DU_KIEN_KH_GD_2021-2022_HK1.pdf Documents 176,41 KB

Các tin liên quan