Thông báo hệ cao đẳng

[CĐ] Bảng chuyển đổi học phần tương đương bậc cao đẳng- áp dụng K2018 trở về trước

27-04-2021 10:31

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên bậc cao đẳng xem chi tiết file đính kèm về danh sách các học phần tương đương có thể học thay thế các môn trong chương trình đào tạo của Cao đẳng.

Các bạn có thể xem trong file đính kèm hoặc tìm file tại mục CĐẳng\Chương trình đào tạo

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Bang_chuyen_doi_HP_tuong_duong_bac_cao_dang_2018_ve_truoc.pdf Documents 1373,72 KB

Các tin liên quan