Thông báo hệ cao đẳng

[CĐ] Kiểm tra kết quả ĐKHP và chi tiết học phí HK2/2020-2021

20-04-2021 08:31

THÔNG BÁO

(v/v Kiểm tra kết quả ĐKHP và chi tiết học phí HK2/2020-2021)

Các bạn sinh viên cao đẳng lưu ý Kiểm tra trên portal kết quả ĐKHP và chi tiết học phí HK2/2020-2021

Thời hạn kiểm tra: đến trước 17g ngày 20/04/2021

Sinh viên xem học phí phải đóng trên hệ thống Portal trường (Dashboard / Quản lý học tập / Tra cứu học phí) từ ngày 15/04/2021.

Sinh viên đóng học phí từ ngày 22/04/2021 đến 06/05/2021.

Chi tiết thông báo nộp học phí HK2/2020-2021 - bậc cao đẳng các bạn xem tại link

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan