Thông báo hệ cao đẳng

Thông báo đăng ký học phần HK3/2020-2021 - bậc cao đẳng

28-06-2021 10:49

THÔNG BÁO

(V/v Đăng ký học phần HK3/2020-2021 bậc Cao đẳng)
 
Khoa CNTT thông báo đến tất cả sinh viên  bậc Cao đẳng khóa 2018 trở về trước về việc đăng ký qua mạng các học phần trong học kỳ 3, năm học 2020-2021 (học kỳ hè) như sau:
  • Thời gian đăng ký học phần (ĐKHP): từ 9g00 ngày 08/07/2021 đến 18g00 11/07/2021
  • Thời gian hiệu chỉnh ĐKHP: từ 9g00 ngày 22/07/2021 đến 18g00 24/07/2021
  • Thời gian học: 19/07/2021 đến 29/08/2021
  • Dự kiến thi: 30/08/2021 đến 05/09/2021

Các bạn sinh viên xem thời khóa biểu dự kiến các môn mở HK3, năm học 2020-2021 trong file đính kèm. 

Lưu ý:
  • Sau đợt hiệu chỉnh ĐKHP, mọi yêu cầu về thay đổi đăng ký sẽ không được giải quyết.
  • Sinh viên cần hỗ trợ ĐKHP liên hệ Giáo vụ qua email: giaovu@fit.hcmus.edu.vn.Giáo vụ chỉ trả lời email khi sinh viên sử dụng email trường và trong thời gian đăng ký qua mạng.
  • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ Phòng Công tác sinh viên qua email congtacsinhvien@hcmus.edu.vn để được hỗ trợ.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CD_TKB_LT_HK3_2021.pdf Documents 145,2 KB
2 CD_TKB_TH_HK3_2021.pdf Documents 163,45 KB

Các tin liên quan