Thông báo hệ cao đẳng

[CĐ] Lớp Mạng máy tính nghỉ học ngày 09/04/2021

08-04-2021 19:41

THÔNG BÁO

 
Lớp Mạng máy tính của Cao đẳng (GVLT: Huỳnh Thụy Bảo Trân), lịch học thứ 6 (tiết 7-9), phòng F301 sẽ nghỉ học 1 buổi ngày 09/04/2021 do GV bận việc riêng. GV sẽ bù giờ cho lớp sau.
 
Các bạn lưu ý việc nghỉ học chỉ áp dụng ngày 09/04/2021. Các buổi sau lớp học bình thường.
 
GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan