Thông báo hệ cao đẳng

[CĐ] Thời khoá biểu lý thuyết HK2/20-21 (bắt đầu học 1/3/2021)

26-02-2021 08:04

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên xem Thời khóa biểu Lý thuyết có phòng Học kỳ 2, năm học 2020-2021 các lớp Cao đẳng trong file đính kèm.

Lưu ý: Thứ 2 tuần sau (ngày 1/3/2021) đã bắt đầu Học kỳ 2, năm học 2020-2021. Sinh viên xem kỹ lịch học và phòng học để tránh sai giờ, sai phòng. 

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CD_TKB_LT_va_TH_HK2_2021.pdf Documents 265,27 KB

Các tin liên quan