Thông báo hệ cao đẳng

[CĐ] Học phần dự kiến mở học kỳ 3, năm học 2020-2021

17-03-2021 16:47

THÔNG BÁO

Khoa thông báo đến các bạn sinh viên Cao đẳng về danh sách các học phần tin học dự kiến mở trả nợ trong học kỳ 3, năm học 2020-2021.

Các bạn chú ý đây là học kỳ cuối mở trả nợ cho các lớp Cao đẳng, các bạn cân nhắc để hoàn tất việc học.

Chi tiết các bạn sinh viên xem file đính kèm.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CD_DU_KIEN_KH_GD_HK3_2020-2021.pdf Documents 192,08 KB

Các tin liên quan