Thông báo sau đại học

Thông báo về việc Điều chỉnh lịch thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2021 – đợt 1

26-04-2021 08:48

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh lịch thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2021- đợt 1

 TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo điều chỉnh lịch thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2021 – đợt 1 trong các thông báo đã ban hành số 261/KHTN-SĐH ngày 26/3/2021; số 272/KHTN-SĐH, ngày 29/3/2021; 273/KHTN-SĐH, ngày 29/3/2021; số 355/TB-KHTN, ngày 15/4/2021 và số 349/TB-KHTN, ngày 15/4/2021 như sau:

  1. Ngày thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ 29/05/2021  30/05/2021.

Lịch thi cụ thể các môn như sau

Ngày thiSángChiều
29/05/2021Môn cơ bảnMôn cơ sở
30/05/2021Ngoại ngữ


Thời gian phỏng vấn xét tuyển trình độ thạc sĩ:

Ngày 06/05/2021. Lịch phỏng vấn cụ thể từng ngành sẽ công bố vào ngày 28/04/2021 trên website https://sdh.hcmus.edu.vn  www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

  1. Thời gian phỏng vấn xét tuyển trình độ tiến sĩ:

Từ ngày 29/5/2021 – 05/06/2021. Lịch phỏng vấn cụ thể từng ngành sẽ công bố vào ngày18/5/2021 trên website https://sdh.hcmus.edu.vn   www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

  1. Thời gian phỏng vấn xét hồ sơ đăng ký dự bị tiến sĩ:

Từ ngày 29/5/2021 – 05/06/2021.

Lịch phỏng vấn cụ thể từng ngành sẽ công bố vào ngày 18/5/2021 trên website https://sdh.hcmus.edu.vn   www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

https://sdh.hcmus.edu.vn/2021/04/23/thong-bao-ve-viec-dieu-chinh-lich-thi-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-tien-si-nam-2021-dot-1/

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan