Thông báo sau đại học

V/v bổ sung môn Học sâu vào chương trình đào tạo ThS ngành KHMT khoá 2019, 2020

13-04-2021 11:21

THÔNG BÁO
Môn Học sâu (mã môn MTH079) được bổ sung vào khung môn tự chọn của chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Khoa học máy tính, khóa năm 2019 và khoá 2019.

Chi tiết các bạn vui lòng xem file đính kèm.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CV522-Vv-dieu-chinh-CTDT-trinh-do-ThS-khoa-19-20.pdf Document 550,69 KB

Các tin liên quan