Thông báo sau đại học

Mời tham dự lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ đợt cuối tháng 4/2021

22-04-2021 09:20

THÔNG BÁO

Thân mời các bạn học viên cao học và nghiên cứu sinh các khoá đang học tập tại Khoa CNTT đến tham dự buổi bảo vệ đề tài luận văn Thạc sĩ đợt cuối tháng 4/2021 với các thông tin như sau:

1. Hội đồng Khoa học máy tính: 8g00, thứ sáu, ngày 23/4/2021, phòng I.12 (toà nhà I, lầu 1)
2. Hội đồng Công nghệ tri thức: 8g00, thứ bảy, ngày 24/4/2021, phòng I.12 (toà nhà I, lầu 1)
3. Hội đồng Thị giác máy tính 2: 14g00, thứ tư, ngày 28/4/2021, phòng I.12 (toà nhà I, lầu 1) 
4. Hội đồng Hệ thống thông tin: 13g30, thứ tư, ngày 28/4/2021  , phòng I.11 (toà nhà I, lầu 1) 
5. Hội đồng Thị giác máy tính 2: 14g00, thứ năm, ngày 29/4/2021, phòng I.12 (toà nhà I, lầu 1) 

Danh sách đề tài bảo vệ các bạn vui lòng xem tại file đính kèm.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 SDH_DS-HV-bao-ve-luan-van-cao-hoc-thang-4-2021.pdf Document 428,63 KB

Các tin liên quan