Thông báo sau đại học

TKB học phần 2 lớp cao học khóa 30/2020 (bắt đầu học từ tuần 12/4/2021)

16-04-2021 15:39

THÔNG BÁO

(Thời khóa biểu học phần 2 lớp cao học khóa 30/2020)

Thời gian học: 12/4/2021 đến 26/6/2021 (Trong đó, 30/4/2021 - 03/5/2021 : Nghỉ lễ). Từ: 11/7/2021 đến 23/7/2021: thi kết thúc học phần.

STTTên môn họcSố HVSố TCGV giảng dạyChuyên ngànhNgày họcPhòng học
1Máy học ứng dụng624PGS.TS. Lê Hoàng TháiKhoa học máy tínhChủ nhật (13g30)I23
2Phân tích dữ liệu thông minh624TS. Bùi Tiến LênThứ 7 (13g30)I23
3Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao624PGS.TS. Đinh ĐiềnThứ 4 (18g00)I44
4Học sâu624TS. Nguyễn Tiến HuyThứ 5 (18g30)I23
1Các hệ thống tư vấn114TS. Lê Nguyễn Hoài NamHệ thống thông tinThứ 6 (18g00)I92 
2Hệ thống tìm kiếm thông tin114PGS.TS. Hồ Bảo QuốcThứ 7 (8g30)học online
3Hoạch định chiến lược, phân tích và triển khai hệ thống thông tin114TS. Phạm Nguyễn CươngThứ 5 (18g00)I92  
4Ứng dụng trí tuệ kinh doanh nâng cao114TS. Lê Thị NhànThứ 7 (13g30)I92  


-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/
Các tin liên quan