Thông báo sau đại học

Thông báo dành cho học viên sau đại học về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 01/5 năm 2021

16-04-2021 14:14

THÔNG BÁO

Theo thông báo của Phòng Tổ chức Hành chínhlịch nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 01/5 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thực hiện nghỉ như sau:

  • Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương: nghỉ 01 ngày 21/4/2021 (thứ Tư)
  • Lễ 30/4 và 01/5: nghỉ 04 ngàytừ ngày 30/4/2021 (thứ Sáu) đến hết ngày 03/5/2021 (thứ Hai).

Đối với các lớp cao học khóa 29/2019, khóa 30/2020 và các lớp ôn tập tuyển sinh sau đại học năm 2021 (môn Cơ bản, Cơ sở, tiếng Anh), nếu không có thông báo khác từ giảng viên thì lớp sẽ nghỉ học theo lịch chung của Trường.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Các tin liên quan