Thông báo sau đại học

Đổi phòng lớp ôn tập môn Toán rời rạc ngày 10/4/2021 (kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2021 – đợt 1)

07-04-2021 07:57

THÔNG BÁO


Lớp ôn tập môn Toán rời rạc (môn Cơ bản dự thi cao học ngành Khoa học máy tính và ngành Hệ thống thông tin) ngày 10/4/2021 (sáng và chiều thứ Bảy) chuyển sang học tại Giảng đường 1.


-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan