Thông báo sau đại học

DSHV đăng ký đề tài luận văn Thạc sĩ đợt tháng 4/2021

12-04-2021 16:50

THÔNG BÁO

Các bạn học viên cao học khoá 29/2019 đã nộp đơn đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ xem danh sách trong file đính kèm.

Các bạn kiểm tra kỹ các thông tin: tên đề tài, phương thức. Nếu có có sai sót vui lòng liên hệ qua email để được cập nhật.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 SDH_DS-dang-ky-de-tai-K29-dot-thang-4-2021.pdf Document 537,29 KB

Các tin liên quan