Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông báo v/v nộp cuốn sau bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN Khóa 2017, đợt 1 (tháng 3/2021)

22-03-2021 04:16

THÔNG BÁO

(V/v nộp cuốn sau bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN Khóa 2017, đợt 1 )

Các bạn sinh viên Hệ chính quy đã bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp đợt 1 (tháng 3/2021) sẽ nộp cuốn sau bảo vệ vào ngày 30/3/2021 theo các hình thức sau:

  1. Hội đồng Thị giác máy tính: nộp trực tiếp Thầy Lý Quốc Ngọc lúc 10g00,  tại phòng I72.
  2. Hội đồng Hệ thống thông tin: nộp bản mềm qua email Thầy Lê Nguyễn Hoài Nam (lnhnam@fit.hcmus.edu.vn)
  3. Hội đồng Khoa học máy tính: nộp bản mềm qua email Thầy Lê Ngọc Thành (lnthanh@fit.hcmus.edu.vn)
  4. Hội đồng Công nghệ phần mềm: nộp theo hướng dẫn của bộ môn  (link đính kèm)
Lưu ý:

  • Sinh viên nhận bản nhận xét của giáo viên hướng dẫn và giáo viên phản biện (GVPB) tại Văn phòng Khoa (phòng I53) vào thứ 5, ngày 25/3/2021 (sáng từ 8g00-11g30, chiều từ 13g30-16g30).
  • Bản nhận xét của GVPB khi nộp cho Bộ môn: cần có xác nhận SV đã chỉnh sửa Khóa luận theo đúng yêu cầu của Hội đồng. Nếu Hội đồng không yêu cầu chỉnh sửa, vẫn phải có chữ ký của GVPB xác nhận Khóa luận đã đạt yêu cầu.
  • Trường hợp SV có thay đổi tên đề tài cần có Đơn xác nhận đổi tên đề tài có chữ ký của GVHD và chủ tịch Hội đồng (nếu tên đề tài khác với tên đã được thông báo trên Website của Khoa)
  • Nộp đúng mẫu đề cương chi tiết của đề tài đã nộp trước đó, có chữ ký của GVHD và SV thực hiện.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan