Thông báo hệ chính quy

[CQ] Lớp CSC15105 - Khai thác dữ liệu văn bản và ứng dụng, 18_22 dời lại 1 tiết ngày 12/3/2021

10-03-2021 04:33

THÔNG BÁO

Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên đã đăng ký lớp CSC15105 - Khai thác dữ liệu văn bản và ứng dụng (18_22) về việc lớp sẽ bắt đầu trễ hơn 1 tiết so với lịch học đã thông báo ở buổi đầu tiên. Cụ thể lớp sẽ bắt đầu buổi học ngày 12/3/2021 vào tiết 7 (13g20).

Các bạn sinh viên chú ý để đi học đúng giờ.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan