Thông báo hệ chính quy

[CQ][Cập nhật]Thứ tự bảo vệ, danh sách giáo viên phản biện, thời gian bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN khóa 2017 (đợt 1)

09-03-2021 02:00

THÔNG BÁO

(Thứ tự bảo vệ và danh sách Giáo viên phản biện KLTN/TTTN/ĐATN Khóa 2017 đợt 1)

Các bạn SV xem thứ tự bảo vệ, danh sách Giáo viên phản biện, thời gian bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp-Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp Khóa 2017 (đợt 1) trong file đính kèm. 

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ---Thu-tu-baove--DoAnTN_-K2017-dot-1.pdf Document 468,01 KB
2 CQ---Thu-tu-baove--KhoaLuan&Thuctap-K2017-dot-1.pdf Document 506,56 KB

Các tin liên quan