Thông báo hệ chính quy

Thông báo nghỉ học lớp Phương pháp nghiên cứu Khoa học - 18_21 ngày 8/3/2021 (cơ sở Linh Trung)

07-03-2021 05:18

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên đăng ký học lớp Phương pháp nghiên cứu Khoa học  - 18_21, lịch học Thứ 2, tiết 1-3 lưu ý, do giảng viên bận công tác nên lớp sẽ nghỉ học tuần đầu tiên ngày 8/3/2021. Giảng viên sẽ bù giờ cho lớp sau.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan