Thông báo hệ chính quy

[CQ] Nghỉ học lớp Cơ sở dữ liệu CQ2019/4 ngày 13/3/20210

11-03-2021 10:44

THÔNG BÁO

Lớp Cơ sở dữ liệu CQ2019/4 (GVLT: Phạm Nguyễn Cương), thứ 7 (tiết 1-4), phòng LT-G202 sẽ nghỉ học 1 buổi ngày 13/3/20210 do GV bận công tác.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan