Thông báo hệ chính quy

[CQ] [Cập nhật] Thời khoá biểu lý thuyết HK2/20-21 (bắt đầu học 8/3/2021)

17-03-2021 04:59

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên xem Thời khóa biểu Lý thuyết có phòng Học kỳ 2, năm học 2020-2021 các lớp Đại học Chính quy, Cử nhân tài năng trong file đính kèm.

Thời gian học:

  • Khoá 2019 trở về trước: bắt đầu 08/03/2020, kết thúc 27/06/2021. Tuần 26/04/2021- 02/05/2021 thi giữa kỳ.
  • Khóa 2020: bắt đầu 08/03/2021, kết thúc 25/07/2021. Tuần 26/04/2021- 02/05/2021 thi giữa kỳ (03/05/2021 - 30/05/2021 sinh viên học Giáo dục quốc phòng).  

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_TKB-LT-va-TH-HK2-2021_SV.pdf Document 991,21 KB

Các tin liên quan