Thông báo hệ chính quy

[CQ] DSSV chính thức thực hiện KLTN/TTTN/ĐATN đợt 2 (tháng 7/2021), HK2/20-21

18-03-2021 02:18

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên đã đăng ký thực hiện Khoá luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp đợt 2 (tháng 7/2021), HK2 năm học 2020-2021 xem danh sách chính thức trong file đính kèm. Trong danh sách có cập nhật các đề tài đã nộp đề cương. 

Các nhóm chưa nộp đề cương, bổ sung gấp cho giáo vụ chậm nhất vào thứ 2, ngày 22/3/2021. 

GIÁO VỤ KHOA CNTT


Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_DSSV_DK_ThucHien_KL_K2017_ĐỢT_2_7-2021.pdf Document 824,31 KB

Các tin liên quan