Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông báo các lớp Khoa CNTT quản lý không thực hiện đợt điều chỉnh ĐKHP HK2/2020-2021 lần 3

17-03-2021 08:43

THÔNG BÁO

    Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên Đại học Chính quy chương trình Chuẩn về việc các lớp Khoa CNTT quản lý sẽ không thực hiện đợt điều chỉnh ĐKHP HK2/2020-2021 lần 3 như thông báo của Phòng đào tạo.

    Các bạn sinh viên có nguyện vọng đăng ký bổ sung học phần có thể email cho BP giáo vụ Khoa giaovu@fit.hcmus.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Khoa I53 để được hỗ trợ đến hết 16g00 ngày 19/03/2021.

    Khoa sẽ không giải quyết các trường hợp xin chuyển lớp, hủy lớp trong thời gian này.

 GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan