Thông báo hệ cao đẳng

[CĐ] Thông báo lịch thực hành lớp Mạng máy tính - 18L1, HK1/2020-2021

27-10-2020 08:14

THÔNG BÁO

(Thông báo lịch thực hành lớp Mạng máy tính - 18L1, HK1/2020-2021)

Giáo vụ thông báo các bạn sinh viên đăng ký học phần Mạng máy tính - lớp 18L1 về thời gian học thực hành được điều chỉnh như sau:

Thời gian học: 2/11/2020 - 10/1/2021

Địa điểm: Phòng máy TTTH-PM2AB

Do giáo viên có việc bận nên tuần 2/11/2020 lớp sẽ nghỉ 1 buổi thực hành, bắt đầu học vào tuần 9/11/2020.

Các bạn sinh viên chú ý để đi học đúng thời gian, đúng phòng.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan