Thông báo hệ cao đẳng

[CĐ] Đổi phòng học lớp 18L1 - Quản trị CSDL ngày 17/10/2020

13-10-2020 09:50

THÔNG BÁO

(v/v Đổi phòng học lớp 18L1 - Quản trị CSDL ngày 17/10/2020)

Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên cao đẳng học lớp 18L1 - Quản trị CSDL lịch học thứ 7 (tiết 1-3), ngày 17/10/2020 lớp sẽ chuyển từ E403 sang học E404.

Việc đổi phòng chỉ áp dụng ngày 17/10/2020. Các bạn chú ý để đi học đúng phòng.

Giáo vụ Khoa CNTT

Các tin liên quan