Thông báo hệ cao đẳng

Kế hoạch giảng dạy bậc Cao đẳng học kỳ 2, năm học 2020-2021

23-11-2020 08:48

THÔNG BÁO

(Về Kế hoạch giảng dạy Bậc Cao đẳng học kỳ 2, năm học 2020 - 2021)

Giáo vụ thông báo đến sinh viên bậc Cao đẳng về kế hoạch mở lớp các lớp cho khóa hiện hành cũng như lớp trả nợ trong học kỳ 2, năm học 2020-2021.

Các bạn xem chi tiết trong file đính kèm.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CD_DU_KIEN_KH_GD_HK2_2020-2021.pdf Documents 224,38 KB

Các tin liên quan