Thông báo hệ cao đẳng

[CĐ] Thông báo lịch học lớp Mạng máy tính - 18L1, HK1/20-21

20-10-2020 04:09

THÔNG BÁO

(v/v lịch học lớp Mạng máy tính - 18L1, HK1/20-21)

Giáo vụ thông báo các bạn sinh viên Cao đẳng đã đăng ký học lớp Mạng máy tính - 18L1 về thời gian học:

Lý thuyết: từ 19/10/2020 - 31/01/2021, lịch cố định chiều T6 tiết 6 - 9 phòng E301
Thực hành: từ 19/10/2020 - 27/12/2020, lịch cố định chiều T7 tiết 6 - 12 (2 nhóm) phòng máy TTTH-PM2AB.

Các bạn lưu ý để đi học đúng giờ đúng phòng.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

 

Các tin liên quan