Thông báo hệ cao đẳng

Thông báo đăng ký học phần cho sinh viên bậc Cao đẳng, HK1 năm học 2020-2021

28-08-2020 11:37

THÔNG BÁO

(V/v Đăng ký học phần HK1/2020-2021 bậc Cao đẳng)

Khoa CNTT thông báo đến tất cả sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy khóa tuyển 2018 về việc đăng ký qua mạng các học phần trong học kỳ 1/2020-2021 như sau:

Thời gian:

  • Đăng ký học phần: 08/09/2020 - 13/09/2020
  • Hiệu chỉnh ĐKHP: 17/09/2020 - 19/09/2020

Sau đợt hiệu chỉnh ĐKHP, mọi yêu cầu về thay đổi đăng ký sẽ không được giải quyết.

Các bạn sinh viên xem chi tiết thông báo ĐKHP và thời khóa biểu trong file đính kèm. 

Giáo vụ Khoa CNTT.

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CD_TKB_LT_va_TH_HK1_2021_SV.pdf Documents 248,12 KB
2 ThongBao_DKHP_2021_1_CD.pdf Documents 208,02 KB

Các tin liên quan