Thông báo hệ cao đẳng

[CD] Thông báo đăng ký học phần HK2/2020-2021 - bậc cao đẳng

02-02-2021 09:55

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 2 năm học 2020-2021

cho sinh viên bậc cao đẳng hệ chính qui

 

Khoa CNTT thông báo đến tất cả sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy khóa tuyển 2018 về việc đăng ký qua mạng các học phần trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau:

     1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:   

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Nội dung thực hiện

Ghi chú

02/02/2021

04/02/2021

Đăng ký học phần

 

03/03/2021

05/03/2021

Điều chỉnh ĐKHP

Tuần học đầu tiên (*)


- Sinh viên xem thời khóa biểu dự kiến các môn mở HK2, năm học 2020-2021 trong file đính kèm. 

- Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo trên website Trường/Khoa để cập nhật thông tin các học phần được mở, hủy trong học kỳ.

(*): Sau đợt Điều chỉnh ĐKHP, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP sẽ không được giải quyết.

 

     2. Điều kiện đăng ký

 - Đăng ký đúng các học phần đã được Khoa, Phòng đào tạo thông báo cho mỗi khóa học trong học kỳ.

 - Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học học phần trước (nếu có).

 - Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 30 tín chỉ.

Lưu ý: 

  • Đây là đợt mở lớp cuối cùng của Cao đẳng, các học phần không mở trả nợ các bạn bắt buộc đăng ký học chung với các lớp Đại học Chính quy.
  • Sinh viên đăng ký học lại cùng đợt đăng ký theo thời gian như trên (Trường không mở đợt đăng ký học lại riêng). Sinh viên xem kỹ thời khóa biểu, mã lớp để đăng ký chính xác.
  • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV. Email P.CTSV : congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
  • SV liên hệ Giáo vụ Khoa CNTT: giaovu@fit.hcmus.edu.vn khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần Tin học, các học phần còn lại liên hệ Email Phòng Đào tạo: pdt_khtn@hcmus.edu.vn.
  • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường và trong thời gian đăng ký qua mạng.

 

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CD_TKB_LT_va_TH_HK2_2021_SV.pdf Documents 692,45 KB

Các tin liên quan