Thông báo sau đại học

Thông báo đóng học phí đợt 4 chương trình cao học khóa 29/2019

10-03-2021 10:20

THÔNG BÁO
Về việc đóng học phí đợt 4 chương trình cao học khoá năm 2019

Các học viên cao học khóa năm 2019 đóng học phí đợt 4 từ ngày 15/3/2021 đến 31/3/2021.

Mức thu: 10.530.000đ.

Học viên xem chi tiết các hình thức đóng học phí tại link sau: https://sdh.hcmus.edu.vn/Thong-bao-hinh-thuc-dong-hoc-phi.pdf

Đối với các học viên được đơn vị chủ quản chi trả học phí, liên hệ tại phòng Đào tạo Sau đại học để được hỗ trợ cung cấp các giấy tờ cần thiết (nếu có). Thời gian: 10 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo.

Nhà Trường đề nghị các anh chị học viên thực hiện nghĩa vụ đóng học phí đúng hạn theo thông báo của Trường.


---
BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Các tin liên quan