Thông báo sau đại học

Thông báo v/v đăng ký ghi danh trực tuyến lớp ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2021 – đợt 1

22-02-2021 16:19

THÔNG BÁO

(V/v đăng ký ghi danh trực tuyến lớp ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2021 – đợt 1)

Nhằm tạo điều kiện cho người dự tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ năm 2021 (đợt 1) hệ thống kiến thức các môn CƠ BẢN, CƠ SỞ trong kỳ thi thi Tuyển sinh Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo mở các lớp hướng dẫn ôn tập theo kế hoạch như sau:

1/ Thời gian học:

Dự kiến từ ngày 08/3/2021 đến hết thời lượng mỗi môn học (dự kiến 02/5/2021).

2/ Thời lượng môn học, học phí:

Môn cơ bản : 3 tín chỉ (45 tiết, 2 buổi/tuần)

Môn cơ sở : 2 tín chỉ (30 tiết, 1-2 buổi/ tuần);

Mức thu học phí: 250.000đ/ tín chỉ

3/ Đăng ký ghi danh:

Học viên đăng ký ghi danh trực tuyến từ ngày 18/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021 tại link: https://forms.gle/4H3z94AEe8xzDjz5A

Các lớp ôn tập được mở nếu số học viên đăng ký ≥ 10.

Sau ngày 28/02/2021, Nhà trường sẽ có thông báo về việc thu học phí đối với các môn đủ học viên mở lớp.

4/ Tài liệu môn học:

Đề cương môn học: Học viên tham khảo đề cương tại trang web: https://sdh.hcmus.edu.vn (mục Tuyển sinh\Cao học).

Tài liệu môn học: theo nội dung đã nêu trong đề cương, học viên tự mua giáo trình, sách tham khảo thêm tại các nhà sách.

5/ Thời khóa biểu:

NgànhLịch học
Môn Cơ bảnMôn cơ sở
Khoa học máy tínhToán rời rạc (45 tiết)
Khai giảng: 8g00 thứ Bảy, ngày 13/3/2021
Lịch học trong tuần: 2 buổi/tuần
Thứ Bảy: 8g00 - 11g30
Thứ Bảy: 13g30 - 16g30
Tin học cơ sở (30 tiết)
Khai giảng: 8g00 chủ nhật, ngày 14/3/2021
Lịch học trong tuần: 1 buổi/tuần
chủ nhật: 8g00 - 11g00
Hệ thống thông tinToán rời rạc (45 tiết)
Khai giảng: 8g00 thứ Bảy, ngày 13/3/2021
Lịch học trong tuần: 2 buổi/tuần
Thứ Bảy: 8g00 - 11g30
Thứ Bảy: 13g30 - 16g30
Tin học cơ sở cho hệ thống thông tin (30 tiết), gồm 2 phần
Phần Kỹ thuật lập trình và cấu trúc dữ liệu (10tiết):
chủ nhật, 8g00 - 11g00, chỉ học 2 ngày 14/3/2021 và 21/3/2021
Phần Cơ sở dữ liệu (20tiết):
Thứ Ba: 18g00 - 21g00,
(học từ 23/3/2021)


-----
BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Các tin liên quan