Thông báo sau đại học

Kế hoạch học tập đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh từ 22/2 đến 28/2/2021

18-02-2021 10:57

THÔNG BÁO
Kế hoạch học tập đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh từ 22/2 đến 28/2/2021

Nhằm đảm bảo phòng, chống dịch xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường và đảm bảo sức khỏe cho người học, giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và cộng đồng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến nghiên cứu sinh, học viên cao học tạm ngưng đến Trường từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/2/2021.

Các môn của Học phần 1 lớp cao học khoá 30/2020 và Học phần tiến sĩ ngành Khoa học máy tính sẽ triển khai theo hình thức dạy-học trực tuyến (online).

Hình thức dạy-học trực tuyến sẽ được áp dụng từ tuần 22/2 đến 28/2/2021Tùy theo tình hình kiểm soát dịch bệnh tại thành phố, nhà Trường sẽ có thông báo tiếp theo.

Các buổi dạy-học trực tuyến vẫn được tổ chức theo thời khóa biểu đã thông báo trước đó. Để chuẩn bị cho việc học trực tuyến, đại diện lớp có thể gửi email đến các Giảng viên xin thông tin về lớp học trực tuyến.

Nếu có các vấn đề gì cần hỗ trợ, các bạn vui lòng liên hệ email Giáo vụ để được giải đáp.

Lưu ý:

  • Nghiên cứu sinh, học viên cao học hạn chế đi lại, luôn cập nhật thông tin; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Sở/Bộ Y tế và thực hiện khảo sát dịch tễ mới do Nhà trường yêu cầu.
  • Nghiên cứu sinh, học viên cao học phải thường xuyên theo dõi thông báo trên website, Moodle để cập nhật các thông tin mới nhất.

https://sdh.hcmus.edu.vn/2021/02/17/thong-bao-ve-ke-hoach-hoc-tap-va-thi-doi-voi-nguoi-hoc-sinh-vien-bac-cao-dang-dai-hoc-va-sau-dai-hoc-sau-khi-nghi-tet-nguyen-dan-nam-2021/
-----
BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Các tin liên quan