Thông báo sau đại học

Thông báo lịch học cao học khoá 30 năm 2020

27-01-2021 08:11

THÔNG BÁO

LỊCH HỌC CAO HỌC KHÓA 30 NĂM 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM thông báo các học viên cao học Khóa 2020 trúng tuyển đợt 1 và đợt 2 đến Trường dự sinh hoạt đầu khóa học theo lịch sau:

1. Lịch sinh hoạt đầu khóa:

  • Thông báo quy chế học tập của Trường : 8 giờ 00 ngày 24/12/2020 tại Giảng đường 1.
  • Thông báo quy định học tập của Bộ môn: 9 giờ 30 ngày 24/12/2020.

2. Đăng ký học phần: 17,18/12/2019 (trong giờ hành chính). 

3. Học phí:

  • Học phần Triết học: Dự kiến 600.000đ (Đóng vào thời điểm mở lớp).
  • Học phần Tiếng Anh: Theo thời điểm mở lớp.
  • Học phần chuyên môn: 44.226.000đ/Khóa. Được chia làm 4 lần trong Khóa học: Đợt 1 năm 1: 10.530.000đ; Đợt 2 năm 1: 10.530.000đ; Đợt 1 năm 2: 11.583.000đ; Đợt 2 năm 2: 11.583.000đ

4. Đóng học phí đợt 1 năm 1: 10.530.000đ (Đóng vào ngày 17,18/12/2020)

+ Học viên trúng tuyển đợt 2: 10.530.000đ và lệ phí nhập học: 100.000đ

5. Lịch học toàn khóa: Từ tháng 12/2020 đến tháng 12/2022.

  • 5.1 Học phần kiến thức chung và kiến thức cơ sở ngành:
SttNhóm học phầnThời gian họcThi kết thúc

học phần

Ghi chú
1.Nhóm học phần 121/12/2020 đến 31/01/2021 (6 tuần)

21/02/2021 đến 20/3/2021 (4 tuần)

29/3 – 09/4/2021Nghỉ Tết Nguyên Đán: từ 01/2 đến 20/02/2021
2.Nhóm học phần 211/4/2021 đến 29/4/2021 (2 tuần)

04/5/2021 đến 26/6/2021 (8 tuần)

11/7 – 23/7/2021Nghỉ Lễ 30/4 – 3/5/2021

 

3.Nhóm học phần 301/8/2021 đến 31/8/2021Dự kiến 31/8/2021Triết học
4.Nhóm học phần 406/9/2021 đến 13/11/2021 (10 tuần)22/11– 03/12/2021 
5.Nhóm học phần 5

(Học phần dự trữ)

06/12/2021 đến 22/01/2022 (7 tuần)

13/02/2022 đến 05/3/2022 (3 tuần)

13/03 – 25/3/2022Nghỉ Tết Nguyên Đán: từ 23/01 đến 12/02/2022
  • 5.2 Luận văn thạc sĩ:
SttĐăng ký luận vănThực hiện luận vănTrình luận vănXét tốt nghiệp
1.Đợt 1: Tháng 4/2022Tháng 5–11/2022Tháng  11–12/2022Tháng 12/2022
2.Đợt 2: Tháng 6/2022Tháng 6 – 11/2022Tháng  11–12/2022Tháng 12/2022

 

https://sdh.hcmus.edu.vn/2020/12/10/thong-bao-lich-hoc-cao-hoc-khoa-30-nam-2020-2/

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Các tin liên quan