Thông báo sau đại học

Lịch học bổ túc kiến thức lớp cao học ngành Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin khóa năm 2020

12-01-2021 09:54

THÔNG BÁO

Lịch học bổ túc kiến thức lớp cao học ngành Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin
khóa năm 2020

Thời gian học: từ 18/01/2021 – 16/4/2021 (10 tuần). Trong đó: 01/02/2021 – 20/02/2021: Nghỉ Tết Nguyên Đán.

Stt

Tên môn thi

Ngày học

GV giảng dạy

Phòng học

1

Kỹ thuật lập trình

18g00, Thứ 6

Bắt đầu ngày 22/01/2021

TS. Trương Toàn Thịnh

F304

2

Cơ sở dữ liệu

18g00, Thứ 5

Bắt đầu ngày 21/01/2021

TS. Lê Nguyễn Hoài Nam

F302

3

Các thuật toán thông minh nhân tạo và ứng dụng

18g00, Thứ 3

Bắt đầu ngày 19/01/2021

ThS. Lê Ngọc Thành

F303


-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan