Thông báo sau đại học

Nghỉ học lớp Trí tuệ nhân tạo nâng cao (HP1 lớp cao học Khóa 30/2020) ngày 17/1/2021

14-01-2021 08:14

THÔNG BÁO

Lớp Trí tuệ nhân tạo nâng cao (TS. Nguyễn Ngọc Thảo), chủ nhật (8g00) nghỉ học 1 buổi ngày 17/1/2021 do GV bận công tác.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan