Thông báo sau đại học

Thông báo học trực tuyến lớp bổ túc kiến thức: Lớp cao học ngành KHMT và HTTT từ 22/2 đến 28/2/2021

21-02-2021 10:55

THÔNG BÁO

Lớp bổ túc kiến thức dành cho chương trình cao học ngành Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin khóa năm 2020 sẽ chuyển sang hình thức học trực tuyến (online) từ ngày 22/2 đến 28/2/2021Tùy theo tình hình kiểm soát dịch bệnh tại thành phố, nhà Trường sẽ có thông báo tiếp theo.

Các bạn lưu ý:

  1. Lịch học trực tuyến vẫn theo thời khóa biểu trước đó đã thông báo.
  2. Để chuẩn bị cho việc học trực tuyến, đại diện lớp có thể gửi email đến các Giảng viên xin thông tin về lớp học trực tuyến.
  3. Nếu có các vấn đề gì cần hỗ trợ, các bạn vui lòng liên hệ email Giáo vụ để được giải đáp.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan