Thông báo sau đại học

Thông báo nhập học và thời gian khai giảng khoá học chương trình thạc sĩ Việt Pháp ngành Hệ thống thông tin khóa tuyển năm 2020

11-01-2021 18:43

THÔNG BÁO

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo các học viên đã trúng tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin, Chương trình liên kết đào tạo giữa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM và Đại học Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) (gọi tắt là chương trình Thạc sĩ Việt - Pháp) khóa tuyển năm 2020 như sau:

1. Khai giảng Khóa học: 8 giờ 30, ngày 16/01/2021 tại Phòng F102

  • Lễ Khai giảng
  • Thông báo quy chế học tập của Trường, quy định học tập của Khoa.

2. Học phí: 62.000.000đ/năm/hv. Học viên đóng học phí trong 2 năm.

  • Đóng học phí năm 1 đợt 1: 30.000.000đ/hv
  • Thời gian đóng học phí: 18 – 22/01/2021
  • Địa điểm: tại Phòng Kế hoạch Tài chính, phòng Số 01, dãy B, Trường ĐH Khoa học Tự
    nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5

3. Lịch học toàn khóa: Từ tháng 02/2021 đến tháng 09/2022

3.1. Học phần kiến thức chung và kiến thức cơ sở ngành:

Stt

Nhóm học phần

Thời gian học 

Thi kết thúc 

học phần

Ghi chú


Nhóm học phần 1

22/02/2021 đến 25/04/2021 

(9 tuần)


03/05-16/05/2021

26/04-30/05/2021 nghỉ


Nhóm học phần 2

31/05/2021 đến 01/08/2021 

(9 tuần)

09/08-22/08/2021

02/8-05/09/2021 nghỉNhóm học phần 3

06/09/2021 đến 07/11/2021 

(9  tuần)

15/11- 28/11/2021

08/11-12/12/2021 nghỉ


Nhóm học phần 4

13/12/2021 đến 13/02/2022 

(9 tuần)

21/02– 06/03/2022

14/02-20/03/2022 nghỉ


3.2 Đồ án tốt nghiệp:

Stt

Đăng ký đồ án

Thực hiện đồ án

Trình đồ án

Xét tốt nghiệp

1.

Tháng 11-12/2021

13/12/2021 đến 12/06/2022

Tháng  07/2022

Tháng 09/2022


-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan