Thông báo sau đại học

TKB lớp cao học HTTT chương trình liên kết đào tạo Việt Pháp khoá tuyển năm 2020

26-02-2021 15:26

THÔNG BÁO

(TKB lớp cao học Hệ thống thông tin chương trình liên kết đào tạo Việt Pháp khoá tuyển năm 2020)

Thời gian học: bắt đầu học từ tuần 1/3 đến 2/5/2021. Thi kết thúc học kỳ từ 3/5 đến 16/5/2021. 

STTMôn họcSố Tín chỉGiảng viênTKBPhòng họcThời gian học
1Quản trị dự án công nghệ thông tin2TS. Nguyễn Hải Quânthứ 4 (18g00)I411/3 đến 11/4/2021
2Các hệ cơ sở tri thức2PGS. TS. Lê Hoàng Tháichủ nhật (9g00)I411/3 đến 11/4/2021
3Các hệ thống máy tính1PGS. TS. Đinh Điềnthứ 2 (18g00)I411/3 đến 21/3/2021
4Hệ thống tìm kiếm thông tin2TS. Lê Nguyễn Hoài Namthứ 3 (18g00)I4122/3 đến 2/5/2021
5Hệ thống nhúng1PGS. TS. Đinh Điềnthứ 2 (18g00)I4122/3 đến 11/4/2021
6Các hệ thống phân tán1TS. Thái Lê Vinhthứ 5 (18g00)I4112/4 đến 2/5/2021
---
BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Các tin liên quan