Thông báo sau đại học

Thông báo lịch học Học phần Tiến sĩ cho NCS ngành Khoa học máy tính, khóa năm 2020

03-02-2021 16:52

THÔNG BÁO

Lịch học học phần tiến sĩ ngành Khoa học máy tính

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch học học phần tiến sĩ ngành Khoa học máy tính, khoá tuyển năm 2020 như sau:

  1. Tên môn học và Giảng viên phụ trách môn học:
STTMã HPTên HPGV phụ tráchTKBPhòng
1DTH005Khám phá tri thức và khai thác dữ liệu nâng cao
GS. TS. Lê Hoài Bắc8g00 thứ 5I81
2DTH019Môn chuyên đề chuyên sâu
PGS. TS. Lê Hoàng Thái9g00 thứ 6I81
3DTH018An toàn thông tinPGS. TS Trần Minh Triết13g00 thứ 7I64


Thời gian học: bắt đầu từ tuần 22/2/2021. Riêng môn Chuyên đề chuyên sâu bắt đầu học ngày 5/3/2021.

Đối tượng học: Tất cả Nghiên cứu sinh và Nghiên cứu sinh dự bị khoá năm 2020

Lưu ý:

  • NCS không tham dự khóa học xem như tự ý bỏ học và phải học lại cùng khóa sau, mức thu học phí học lại theo qui định của khóa học hiện tại.
  • Giảng viên lên lớp 50% thời lượng môn học. Người học tự học 50% thời lượng môn học.
  • Đối với NCS các khóa trước nếu chưa học đủ 3 môn thì có thể tham gia cùng khóa năm 2020, tuy nhiên NCS phải đến phòng ĐT SĐH (phòng B08) để đăng ký môn học.  
---
BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT


Các tin liên quan