Thông báo hệ cao đẳng

[CĐ] Đổi phòng học lớp Khai thác dữ liệu trên web - 17K1 ngày 16/7/2020

15-07-2020 09:52

THÔNG BÁO

Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên lớp Khai thác dữ liệu trên web - 17K1 lịch học thứ 5 (tiết 10-12), ngày 16/7/2020 lớp sẽ chuyển từ E403 sang học F301.

Việc đổi phòng chỉ áp dụng ngày 16/7/2020. Các bạn chú ý để đi học đúng phòng.

Giáo vụ Khoa CNTT

Các tin liên quan