Thông báo hệ hoàn chỉnh

v/v đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp hệ HCĐH lớp 19HCB

02-12-2020 10:08

Thông báo

Các bạn SV hệ HCĐH lớp 19HCB có điểm trung bình từ 6.5 trở lên & nợ tối đa 1 môn (DS đính kèm)  và có nguyện vọng làm Khóa luận tốt nghiệp đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp bằng cách vào trang Web quản lý SV:

https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=572

và thực hiện việc đăng ký làm KLTN.

Hoặc vào trang Web Khoa và thực hiện như sau:

[He thong Quan lý sinh viên > HCĐH > ĐK Thuc Hien KL] đăng nhập với username là MSSV/password là ngày tháng năm sinh (8 chữ số), sau khi đăng nhập SV phải đổi mật khẩu.  Sau khi đăng nhập vào, SV chỉ được chọn 01 trong 2 chuyên ngành: CNPM hoặc KHMT.

Lưu ý: nếu SV không đăng nhập được vui lòng sử dụng chức năng quên mật khẩu để được tạo mật khẩu mới.

Thời gian đăng ký: từ 8h ngày 02/12/2020 đến 17h ngày 08/12/2020.

SV được hiệu chỉnh nguyện vọng bằng cách nộp đơn tại VPK trước 12h ngày 09/12/2020.

Sau khi Khoa gửi DS đăng ký làm KLTN về Bộ môn, tùy theo BM sẽ xét điều kiện làm KLTN theo BM và thông báo cho SV.

Kết quả xét làm khóa luận và các thông tin về thời gian phát khóa luận sẽ thông báo trên Web Khoa.

Lưu ý: trong trường hợp mỗi chuyên ngành có ít hơn 5 đề tài đăng ký thì sẽ hủy làm khóa luận tốt nghiệp và SV sẽ chuyển qua học chuyên đề tốt nghiệp.

Giáo vụ Khoa CNTT.

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 19HCB---DS-xét-làm-khóa-luậnBS-TBSV.xlsx Document 15,64 KB

Các tin liên quan