Thông báo hệ hoàn chỉnh

Thông báo nghỉ học môn Ẩn dữ liệu và chia sẻ thông tin lớp 19HCB

29-10-2020 16:11

Thông báo

Lớp 19HCB sẽ nghỉ học môn Ẩn dữ liệu và chia sẻ thông tin sáng chủ nhật ngày 8/11/2020 do Giảng viên đi công tác.


Giáo vụ Khoa CNTT

Các tin liên quan