Thông báo hệ hoàn chỉnh

Thông báo v/v nộp Khóa luận tốt nghiệp lớp 18HCB và các mốc thời gian liên quan

09-09-2020 09:21

THÔNG BÁO

(v/v Nộp Khóa luận tốt nghiệp lớp 18HCB)

Các bạn SV làm Khóa luận tốt nghiệp lớp 18HCB nộp file mềm khóa luận tốt nghiệp theo qui định (trong file đính kèm) từ 9g00 đến 11g00 Thứ 4, ngày 22/9/2020

Lưu ý:

1.    SV xem kỹ qui định trình bày Khóa luận tốt nghiệp theo mẫu (đã thông báo) để trình bày Khóa luận đúng mẫu qui định (Khóa luận trình bày sai mẫu qui định sẽ không được nhận).

2.      SV liên hệ giáo viên phản biện: từ ngày 28/9-2/10/2020

3.      Thời gian bảo vệ KLTN :  14h ngày 16/10/2020.

4.      Nộp cuốn Khóa luận chính thức sau bảo vệ: 26/10/2020 (xem hình thức nộp trong qui định đính kèm)

5.      Hướng dẫn tổ chức bảo vệ KLTN: bộ phận trợ lý SV sẽ thông báo sau

6.      Mọi trường hợp nộp trễ hạn sẽ không được giải quyết với bất cứ lý do gì.

Giáo vụ Khoa CNTT.

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 18HCB-DS-bao-ve-KLTN.xlsx Document 13,62 KB
2 HCDH_SV_GiaoVu_QuyTrinhNopKhoaLuan2020.docx Document 21,59 KB

Các tin liên quan